Skip to navigation
Skip to contents

蒙乃尔 MONEL

       Monel合金属于镍-铜系镍基合金,具有很好的耐海水腐蚀和抗化学腐蚀性能,耐氯化物应力腐蚀开裂性能强,切削性能良好。应用于船用换热器、海水淡化设备、盐生产设备、海洋与化学加工设备等,材质有monel400 monel405 monelk500

种类及用途
close